Как получить визу в турцию
Перейти к содержимому

Как получить визу в турцию

 • автор:

Как получить визу в турцию

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

WEB SİTESİ GİZLİLİK VE ÇEREZ POLİTİKASI

Web sitemizi ziyaret edenlerin kişisel verilerini 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca işlemekte ve gizliliğini korumaktayız. Bu Web Sitesi Gizlilik ve Çerez Politikası ile ziyaretçilerin kişisel verilerinin işlenmesi, çerez politikası ve internet sitesi gizlilik ilkeleri belirlenmektedir.

Çerezler (cookies), küçük bilgileri saklayan küçük metin dosyalarıdır. Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından, tarayıcılar aracılığıyla cihazınıza veya ağ sunucusuna depolanır. İnternet sitesi tarayıcınıza yüklendiğinde, çerezler cihazınızda saklanır. Çerezler, internet sitesinin düzgün çalışmasını, daha güvenli hale getirilmesini, daha iyi kullanıcı deneyimi sunmasını sağlar. Oturum ve yerel depolama alanları da çerezlerle aynı amaç için kullanılır. İnternet sitemizde çerez bulunmamakta, oturum ve yerel depolama alanları çalışmaktadır.

Web sitemizin ziyaretçiler tarafından en verimli şekilde faydalanılması için çerezler kullanılmaktadır. Çerezler tercih edilmemesi halinde tarayıcı ayarlarından silinebilir ya da engellenebilir. Ancak bu web sitemizin performansını olumsuz etkileyebilir. Ziyaretçi tarayıcıdan çerez ayarlarını değiştirmediği sürece bu sitede çerez kullanımını kabul ettiği varsayılır.

1.Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

Web sitemizi ziyaret etmeniz dolayısıyla elde edilen kişisel verileriniz aşağıda sıralanan amaçlarla T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından Kanun’un 5. ve 6. maddelerine uygun olarak işlenmektedir:

 • T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin yürütülmesi için gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin gerçekleştirilmesi,
 • T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların yapılması ve ilgili iş süreçlerinin gerçekleştirilmesi,
 • T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması.

2.Kişisel Verilerin Aktarıldığı Taraflar ve Aktarım Amacı

Web sitemizi ziyaret etmeniz dolayısıyla elde edilen kişisel verileriniz, kişisel verilerinizin işlenme amaçları doğrultusunda, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında aktarılabilmektedir.

3.Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi

Çerezler, ziyaret edilen internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla cihaza veya ağ sunucusuna depolanan küçük metin dosyalarıdır. Web sitemiz ziyaret edildiğinde, kişisel verilerin saklanması için herhangi bir çerez kullanılmamaktadır.

4.Çerezleri Kullanım Amacı

Web sitemiz birinci ve üçüncü taraf çerezleri kullanır. Birinci taraf çerezleri çoğunlukla web sitesinin doğru şekilde çalışması için gereklidir, kişisel verilerinizi tutmazlar. Üçüncü taraf çerezleri, web sitemizin performansını, etkileşimini, güvenliğini, reklamları ve sonucunda daha iyi bir hizmet sunmak için kullanılır. Kullanıcı deneyimi ve web sitemizle gelecekteki etkileşimleri hızlandırmaya yardımcı olur. Bu kapsamda çerezler;

İşlevsel: Bunlar, web sitemizdeki bazı önemli olmayan işlevlere yardımcı olan çerezlerdir. Bu işlevler arasında videolar gibi içerik yerleştirme veya web sitesindeki içerikleri sosyal medya platformlarında paylaşma yer alır.

Teknik olarak web sitemizde kullanılan çerez türleri aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

(Session Cookies)

Oturum çerezleri ziyaretçilerimizin web sitemizi ziyaretleri süresince kullanılan, tarayıcı kapatıldıktan sonra silinen geçici çerezlerdir. Amacı ziyaretiniz süresince İnternet Sitesinin düzgün bir biçimde çalışmasının teminini sağlamaktır. (ASP.NET_SessionId)

Web sitemizde çerez kullanılmasının başlıca amaçları aşağıda sıralanmaktadır:

 • • İnternet sitesinin işlevselliğini ve performansını arttırmak yoluyla sizlere sunulan hizmetleri geliştirmek,

5.Çerez Tercihlerini Kontrol Etme

Farklı tarayıcılar web siteleri tarafından kullanılan çerezleri engellemek ve silmek için farklı yöntemler sunar. Çerezleri engellemek / silmek için tarayıcı ayarları değiştirilmelidir. Tanımlama bilgilerinin nasıl yönetileceği ve silineceği hakkında daha fazla bilgi edinmek için www.allaboutcookies.org adresini ziyaret edilebilir. Ziyaretçi, tarayıcı ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerini kişiselleştirme imkânına sahiptir.

6.Veri Sahiplerinin Hakları

Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. maddesi kapsamındaki talepleri, Politika’da düzenlendiği şekilde, ayrıntısını Başvuru Formunu’nu Bakanlığımıza ileterek yapabilir. Talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvuruları ücretsiz olarak sonuçlandırılır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre ücret talep edilebilir.

Общая информация

Визовый режим, оформление визы и компетентные органы

1) Иностранные граждане, срок пребывания на территории Турции которых составляет до девяноста дней, предварительно должны получить в консульстве страны, гражданами которой они являются или во власти которой они официально находятся. Время пребывания в Турции, предусмотренное визой, не должно превышать девяносто суток суммарно в течение каждого периода в сто восемьдесят дней.
2) Для рассмотрения заявки на получение визы, необходимо, чтобы ходатайство было выполнено соответствующим образом.
3) Визы не обеспечивает абсолютное право въезда в Турцию.
4) Виза выдается в консульских управлениях или в исключительных случаях, визы выдаются губернаторством, к которому относится близлежащий таможенный пост. Заявки, поданные в консульство, рассматриваются в течение девяноста дней.
5) Иностранным дипломатам виза может предоставляться в представительствах посольства Турецкой Республики. Заявка таких виз в соответствии с общим порядком выдачи виз в незамедлительном порядке направляется в Министерство иностранных дел. Такие визы не облагаются сборами.
6) Принимая во внимание цель пребывания в стране, в качестве исключения некоторым иностранным гражданам может быть выдана виза в представительствах посольства Турецкой Республики. Заявка таких виз в соответствии с общим порядком выдачи виз в незамедлительном порядке направляется в Министерство иностранных дел. Такие визы не облагаются сборами.

Освобождение от визы

1) Ниже перечислены следующие иностранные граждане, которым не требуется предоставление визы при въезде в Турцию:
а) Граждане стран, которые являются сторонниками взаимных с Турцией соглашений, или же граждане стран, освобожденных от требования получения визы согласно решению Совета министров.
б) Совершающие въезд в Турцию, иностранцы, которые по состоянию на дату въезда имеют действующий вид на жительство или разрешение на работу.
в) Владельцы действительных служебных паспортов, выданных в соответствии с пунктом 28 закона № 5682 «О паспорте» от 15.07.1950 года.
г) Вышедшие из гражданства Турецкой Республики, лица с условием получения разрешения на выезд в соответствии с пунктом 28 Закона «О Турецком гражданстве» № 5901 от 29.05.2009 года.
2) Ниже перечислены иностранные граждане, которым возможно не потребуется предоставление визы при въезде в Турцию:
а) Иностранные граждане, вынужденные воспользоваться услугами воздушного или морского транспорта Турции и направляющиеся в город-порт их отправления.
б) Прибывшие в город-порт, лица, целью которых является совершение в городе-порте или близлежащих провинциях туристического путешествия, продолжительность которого не должна превышать более семидесяти двух часов.

Визы, выдаваемые на таможенном посту

1) Иностранцы, временно приезжающие в Турцию и предоставляющие документы о своем краткосрочном пребывании, в качестве исключения могут получить визу на таможенном посту.
2) Виза, выдаваемая на границе по прибытии, выдается губернаторством, к которому относится таможенный пост. Губернаторство может делегировать эти полномочия соответствующим пограничным подразделениям. До тех пор, пока решением Советов Министров не будет установлен другой срок, данная виза устанавливает право на пребывание в Турции сроком не более, чем на пятнадцать дней.
3) При выдаче визы на границе по гуманитарным причинам возможно не будет требоваться наличие медицинского страхования.

Аэропортные транзитные визы

От иностранцев, совершающих транзитный переезд через Турцию, возможно потребуется предоставление аэропортной транзитной визы. Выдаваемая в консульствах, аэропортная транзитная виза может использоваться в течение не более шести месяцев.

Иностранцы, которым отказано в предоставлении визы

а) Лица, не имеющие паспорт или заменяющий его документ, срок действия которого меньше срока, требуемого для оформления визы и составляет не менее шестидесяти дней.
б) Лица, имеющие запрет на въезд в Турцию.
в) Лица, считающиеся опасными для общества или общественной безопасности.
г) Лица, являющиеся носителями одной из болезней, несущих серьезную угрозу общественному здоровью.
д) Обвиняемые или осужденные, несущие ответственность за преступления в соответствии с международными соглашениями, одной из стоторон которых является Турецкая Республика.
е) Лица, срок пребывания которых не покрывается медицинским страхованием.
ж) Лица, не имеющие определенные цели и обоснования для прибытия в Турцию, проживания в ней или транзитного переезда через Турцию.
з) Лица, не имеющие достаточных финансовых возможностей на протяжении срока их пребывания.
и) Лица, отказывающиеся произвести оплату, которая начисляется в результате нарушения визового режима или предыдущего вида на жительство, или уклоняющиеся от оплаты задолженности или штрафа в рамках Закона № 6183 от 21.07.1953 о «Процедуре взыскания исполнительского сбора дебиторской задолженности» или в соответствии с положениями УК Турции № 5237 от 26/9/2004 года.

Отмена визы

1) Виза может быть отменена в следующих случаях:
а) В случае выявления ее использования в качестве предмета мошенничества,
б) Если на ней имеются повреждения, удаленный текст или исправления,
в) Если владелец визы имеет запрет на въезд в Турцию,
г) Если имеются определенные подозрения в отношении того, что иностранный гражданин может совершить преступление,
д) В случае выявления фальсификации паспорта или заменяющего его документа, или же в случае окончания их срока действия,
е) В случае злоупотребления или использования не по назначению визы или права, освобождающего от ее использования,
ж) В случае выявления несоблюдения основных условий или несоответствия документов, необходимых для выдачи визы. В таких случаях, виза аннулируется выдавшим органом или губернаторством.
2) Аннулирование визы наступает в случае вынесения решения о депортации иностранного лица в течение срока действия его визы.

Как получить визу в турцию

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

WEB SİTESİ GİZLİLİK VE ÇEREZ POLİTİKASI

Web sitemizi ziyaret edenlerin kişisel verilerini 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca işlemekte ve gizliliğini korumaktayız. Bu Web Sitesi Gizlilik ve Çerez Politikası ile ziyaretçilerin kişisel verilerinin işlenmesi, çerez politikası ve internet sitesi gizlilik ilkeleri belirlenmektedir.

Çerezler (cookies), küçük bilgileri saklayan küçük metin dosyalarıdır. Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından, tarayıcılar aracılığıyla cihazınıza veya ağ sunucusuna depolanır. İnternet sitesi tarayıcınıza yüklendiğinde, çerezler cihazınızda saklanır. Çerezler, internet sitesinin düzgün çalışmasını, daha güvenli hale getirilmesini, daha iyi kullanıcı deneyimi sunmasını sağlar. Oturum ve yerel depolama alanları da çerezlerle aynı amaç için kullanılır. İnternet sitemizde çerez bulunmamakta, oturum ve yerel depolama alanları çalışmaktadır.

Web sitemizin ziyaretçiler tarafından en verimli şekilde faydalanılması için çerezler kullanılmaktadır. Çerezler tercih edilmemesi halinde tarayıcı ayarlarından silinebilir ya da engellenebilir. Ancak bu web sitemizin performansını olumsuz etkileyebilir. Ziyaretçi tarayıcıdan çerez ayarlarını değiştirmediği sürece bu sitede çerez kullanımını kabul ettiği varsayılır.

1.Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

Web sitemizi ziyaret etmeniz dolayısıyla elde edilen kişisel verileriniz aşağıda sıralanan amaçlarla T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından Kanun’un 5. ve 6. maddelerine uygun olarak işlenmektedir:

 • T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin yürütülmesi için gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin gerçekleştirilmesi,
 • T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların yapılması ve ilgili iş süreçlerinin gerçekleştirilmesi,
 • T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması.

2.Kişisel Verilerin Aktarıldığı Taraflar ve Aktarım Amacı

Web sitemizi ziyaret etmeniz dolayısıyla elde edilen kişisel verileriniz, kişisel verilerinizin işlenme amaçları doğrultusunda, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında aktarılabilmektedir.

3.Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi

Çerezler, ziyaret edilen internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla cihaza veya ağ sunucusuna depolanan küçük metin dosyalarıdır. Web sitemiz ziyaret edildiğinde, kişisel verilerin saklanması için herhangi bir çerez kullanılmamaktadır.

4.Çerezleri Kullanım Amacı

Web sitemiz birinci ve üçüncü taraf çerezleri kullanır. Birinci taraf çerezleri çoğunlukla web sitesinin doğru şekilde çalışması için gereklidir, kişisel verilerinizi tutmazlar. Üçüncü taraf çerezleri, web sitemizin performansını, etkileşimini, güvenliğini, reklamları ve sonucunda daha iyi bir hizmet sunmak için kullanılır. Kullanıcı deneyimi ve web sitemizle gelecekteki etkileşimleri hızlandırmaya yardımcı olur. Bu kapsamda çerezler;

İşlevsel: Bunlar, web sitemizdeki bazı önemli olmayan işlevlere yardımcı olan çerezlerdir. Bu işlevler arasında videolar gibi içerik yerleştirme veya web sitesindeki içerikleri sosyal medya platformlarında paylaşma yer alır.

Teknik olarak web sitemizde kullanılan çerez türleri aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

(Session Cookies)

Oturum çerezleri ziyaretçilerimizin web sitemizi ziyaretleri süresince kullanılan, tarayıcı kapatıldıktan sonra silinen geçici çerezlerdir. Amacı ziyaretiniz süresince İnternet Sitesinin düzgün bir biçimde çalışmasının teminini sağlamaktır. (ASP.NET_SessionId)

Web sitemizde çerez kullanılmasının başlıca amaçları aşağıda sıralanmaktadır:

 • • İnternet sitesinin işlevselliğini ve performansını arttırmak yoluyla sizlere sunulan hizmetleri geliştirmek,

5.Çerez Tercihlerini Kontrol Etme

Farklı tarayıcılar web siteleri tarafından kullanılan çerezleri engellemek ve silmek için farklı yöntemler sunar. Çerezleri engellemek / silmek için tarayıcı ayarları değiştirilmelidir. Tanımlama bilgilerinin nasıl yönetileceği ve silineceği hakkında daha fazla bilgi edinmek için www.allaboutcookies.org adresini ziyaret edilebilir. Ziyaretçi, tarayıcı ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerini kişiselleştirme imkânına sahiptir.

6.Veri Sahiplerinin Hakları

Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. maddesi kapsamındaki talepleri, Politika’da düzenlendiği şekilde, ayrıntısını Başvuru Formunu’nu Bakanlığımıza ileterek yapabilir. Talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvuruları ücretsiz olarak sonuçlandırılır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre ücret talep edilebilir.

Зима-2023/24 | Лето-2024 : 1-й взнос — от 5% или 75 EUR / чел. !!

 • 284 € Турция
 • 308 € Египет
 • 356 € Черногория
 • 369 € Греция
 • 389 € Тунис
 • 396 € Болгария
 • 399 € Италия
 • 474 € Мальта
 • 499 € Грузия
 • 512 € Кипр
 • 588 € Франция
 • 588 € Монако
 • 588 € Албания
 • 588 € Нидерланды
 • 588 € Бельгия
 • 588 € Хорватия
 • 595 € Испания
 • 678 € Швейцария
 • 685 € Португалия
 • 711 € Шри-Ланка
 • 1 648 € Индонезия
 • 1 698 € Малайзия
 • 1 698 € Сингапур
 • 1 698 € США
 • 1 698 € Китай
 • 1 798 € Индия
 • 1 898 € Бразилия
 • 1 928 € Мексика
 • 2 098 € Япония

Как оформить визу в Турцию?

В отличие от граждан Латвийской Республики, негражданам Латвии для въезда в Турецкую Республику необходима въездная виза. Она многоразовая, выдаётся на срок 180 дней, но при этом Ваше пребывание в Турции не должно превышать 90 дней подряд.

В настоящий момент единственный способ для наших неграждан получить эту визу – оформить её электронно на специальном сайте:

Оформить визу в аэропорту прибытия неграждане Латвии больше не могут, а без визы Вас просто не пустят в страну, и долгожданный отдых будет испорчен.

Вышеуказанный сайт доступен также на немецком, французском, испанском и других языках, здесь будет рассмотрена английская версия.

Виза в Турцию за 3 простых шага

Процесс оформления визы довольно прост и требует всего несколько минут, если у Вас под рукой есть Ваш паспорт.

# 1 – Подайте заявку

# 2 – Оплатите

# 3 – Скачайте

Введите запрашиваемую информацию

Оплатите банковскими картами Mastercard, Visa или UnionPay

После оплаты на Ваш эл. адрес будет ссылка на скачивание
е-Визы

Шаг # 1 – Подача заявки

Открыть форму заявки можно тремя способами:

1) Нажав на красную кнопку [ Apply Now ] (“Подать заявку”) в верхнем левом углу;

2) Нажав на кнопку [ # 1 Apply] , а затем нажав ещё раз в любом месте открывшегося окошка;

3) Перейдя по ссылке New application (“Новая заявка”) в разделе » Application » (“Заявка”).

1-я страница заявки – Страна/Регион и вид документа

Выберете из выпадающего списка страну, в которой выдан Ваш паспорт:

( Latvia )

Выберете из выпадающего списка тип документа, с которым Вы въезжаете в Турцию – паспорт негражданина:

(Alian’s Passport )

Введите код безопасности, который видите на картинке ниже (строчными буквами)

Нажмите на кнопку [ Save and Continue > ] (“Сохранить и продолжить”), чтобы продолжить

2-я страница заявки – Дата въезда

Date of Arrival

Дата въезда в страну

Выберете или введите в формате дд.мм.гггг.

Вам будет показан срок и условия действия Вашей визы, стоимость визы и информация о том, каким образом её можно оплатить.

Принимаемые способы оплаты – расчётные или кредитные карты VISA, MasterCard, UnionPay.

Нажмите на зелёную кнопку [ Save and Continue > ] (“Сохранить и продолжить”), чтобы продолжить.

! Если Вы заметили ошибку в ранее введённой информации, исправить её можно, нажав на кнопку [ карандаш ] справа от поля с данной информацией.

3-я страница заявки – Персональная информация

. Обратите внимание, что предоставляемая Вами информация должна в точности соответствовать информации, указанной в Вашем паспорте, в противном случае, Ваша е-Виза будет недействительна.

Имя (или несколько имён, через пробел)

Допустимые спецсимволы: дефис (-), апостроф (‘), точка (.), запятая (,).
! Допустимы только символы латинского алфавита, без диакритических знаков.

Допустимые спецсимволы: дефис (-), апостроф (‘), точка (.), запятая (,).
! Допустимы только символы латинского алфавита, без диакритических знаков.

Выберете или введите в формате дд.мм.гггг.

Имя матери (или несколько имён, через пробел)

! Информация не обязательна

Допустимые спецсимволы: дефис (-), апостроф (‘), точка (.), запятая (,).
! Допустимы только символы латинского алфавита, без диакритических знаков.

Имя отца (или несколько имён, через пробел)

! Информация не обязательна

Допустимые спецсимволы: дефис (-), апостроф (‘), точка (.), запятая (,).
! Допустимы только символы латинского алфавита, без диакритических знаков.

Специальные символы и пробелы не допускаются.

Passport Issue Date

Дата выдачи паспорта

Выберете или введите в формате дд.мм.гггг.

Passport Expiry Date

Дата окончания срока действия паспорта

Выберете или введите в формате дд.мм.гггг.

Адрес электронной почты

Укажите действующий адрес, к которому Вы будете иметь доступ в течение ближайшего часа.

Номер телефона с кодом страны

Допустимые спецсимволы: плюс (+), круглые скобки (()).

Адрес Вашего постоянного проживания.

Допустимые спецсимволы: точка (.), запятая (,), двоеточие (:), точка с запятой (;), косая черта (/), обратная косая черта ().

! Символ: подчёркивание (_), хотя и указан в подсказке к данному полю, как допустимый, по факту не принимается.
! Допустимы только символы латинского алфавита, без диакритических знаков.

. Если Вы будете оформлять и оплачивать несколько виз, например, на едущих вместе с Вами родственников или друзей, можно ввести их данные в этом же запросе, нажав на кнопку [ Add a New Person ] (“Добавить новую персону”), если же нет, нажмите на кнопку [ Save and Continue > ] (“Сохранить и продолжить”), чтобы продолжить.

Откроется окно, отображающее всю введённую Вами ранее информацию. Пожалуйста, перепроверьте, всё ли указано правильно, при необходимости внесите изменения, нажав на кнопку [ Edit ] . После подтверждения внесение изменений будет невозможно.

Подтвердите информацию, нажав кнопку [ Verify ] («Проверить»).

Если была указана не вся необходимая информация или были использованы недопустимые символы, появится окно с предупреждением, описывающим, какая информация была пропущена или введена некорректно, например:

Sorry

Invalid input. Please check the information below.

( В адресе использован недопустимый символ (-) )

После подтверждения информации, если все необходимые поля заполнены, и заполнены в соответствии с требованиями, на указанный Вами адрес эл. почты придёт письмо для проверки эл. адреса:

Republic of Turkey Electronic Visa Application System

E-mail address verification message REF: ХХХ-ХХХX

E-mail address verification message REF: XXX-XXXX

This e-mail message has been sent to verify the e-mail address that you have provided for your e-Visa application. Please ignore this message if you did not make such an application.

Please note that if you do not respond to this confirmation e-mail within 1 hour, your application will be cancelled. Likewise, if your e-Visa application is not completed within 48 hours, it will be deleted from the system. In these cases, you will need to create a new application.

Click «approve» button below to verify your e-mail address as well as the information written below.

Reference No: XXX-XXXX

Name: V**s
Surname: U******s
Date of Birth: dd.mm.g**g
Passport Number: L*******N

Approve

Republic of Turkey Ministry of Foreign Affairs

Сообщение для проверки адреса эл. почты № запроса: XXX-XXXX .

Данное сообщение отправлено для проверки адреса эл. почты, указанного в Вашей заявке на е-Визу. Пожалуйста, игнорируйте это сообщение, если Вы не подавали такой заявки.

. Пожалуйста, обратите внимание, если Вы не ответите на данное письмо проверки эл. адреса в течение 1 часа, Ваша заявка будет аннулирована. Кроме того, если, подача Вашей заявки (вместе с оплатой) не будет завершена в течение 48 часов, она будет удалена из системы. В таком случае Вам придётся подать новую заявку.

Нажмите на кнопку “approve” («подтвердить») ниже, чтобы подтвердить адрес Вашей эл. почты, а также информацию, указанную ниже.

Имя (первая и последняя буквы)

Фамилия (первая и последняя буквы)

Дата рождения (частично скрыта)

Номер паспорта (частично скрыт)

Чтобы подтвердить адрес Вашей эл. почты и персональную информацию, нажмите на кнопку [ Approve ] («Подтвердить»)

. Обычно данное письмо приходит в течение нескольких минут после нажатия на кнопку [ Verify ] («Проверить»), но на некоторые почтовые адреса (например, на INBOX.lv), оно может прийти с задержкой. Рекомендуется также проверить папку СПАМ.
Если письмо не пришло, придётся подать новую заявку, и указать другой адрес эл. почты.

Если ли же первое письмо всё-таки придёт после того, как вы подадите новую заявку, ничего страшного, старая заявка автоматически аннулируется по истечении указанного выше срока.

Шаг # 2 – Оплата

После нажатия на кнопку [ Approve ] («Подтвердить»), откроется страница оплаты, где будет указана сумма к оплате с учётом комиссии за обслуживание в зависимости от выбранного типа карты.

Укажите требуемую информацию:

Номер банковской карты

Код безопасности карты (3 цифры), указанный на оборотной стороне кврты

Срок годности карты

. Обратите внимание: для карты, которой Вы будете платить, должна быть актирована возможность делать покупки в интернете.

Шаг # 3 – Скачивание готовой визы

После произведения оплаты на адрес Вашей эл. почты придёт письмо со ссылкой для скачивания готовой е-Визы:

Republic of Turkey Electronic Visa Application System

Your e-Visa is ready.

Your e-Visa is ready.

Your payment has been approved and your application has been succesfully completed. You can download your e-Visa by clicking the link below.

Download

Republic of Turkey Ministry of Foreign Affairs

Ваша е-Виза готова.

Ваша оплата подтверждена, и подача заявки на успешно завершена.

Вы можете скачать Вашу е-Визу по ссылке ниже.

Для скачивания е-Визы, нажмите на кнопку [ Download ] (“Скачать»).

. Распечатайте скачанную визу и возьмите с собой для предъявления на паспортном контроле в турецком аэропорту.

Как получить визу в турцию

Обновлено: 26 декабря 2023

С даты обновления ничего не менялось. Если у вас есть новая информация, пожалуйста, напишите в комментариях.

В соответствии с соглашением между Россией и Турцией россияне могут въезжать в Турцию без визы на срок до 2 месяцев. При этом суммарно находиться в стране разрешено не более 90 дней в течение полугода.

Если хочется побыть в Турции дольше 90 дней, нужно получить долгосрочную визу или туристический икамет — вид на жительство.

Если нарушить срок пребывания в Турции, при выезде могут выписать штраф и даже запретить въезд в страну на какое-то время.

Документы для въезда в Турцию

Гражданам РФ для поездки в Турцию без визы понадобится заграничный паспорт, действующий не менее 4 месяцев с даты въезда.

Посещать страну по туристической визе разрешается с паспортом, действующим не менее 2 месяцев после окончания срока действия визы.

Загранпаспорт должен быть в хорошем состоянии. С потрёпанным документом в пересечении границы могут отказать.

Будьте готовы показать на пограничном контроле подтверждение брони жилья и обратный авиабилет.

Как получить долгосрочную туристическую визу в Турцию

Чтобы оформить долгосрочную туристическую визу в Турцию, нужно заранее перед поездкой обратиться в визовый центр Gateway International. Адреса филиалов визового центра в России можно посмотреть на сайте Gateway International.

На приём записываются заранее одним из способов:

 • по телефону 8 (495) 269-10-19,
 • по электронной почте helpline.russia@gateway.com.tr,
 • на сайте Gateway International.

Для каждого заявителя требуется отдельная запись, даже если заявления подают члены одной семьи.

Заявку на визу рассматривают в течение месяца. Статус заявки удобно отслеживать на сайте визового центра.

Все заявители с 8 лет при подаче документов в визовом центре сдают биометрические данные — отпечатки пальцев и фото.

При подаче документов на визу требуется оплатить визовый сбор. Визовый центр берёт также сервисный сбор за свои услуги. Размер сборов можно посмотреть на сайте Gateway International.

Сборы оплачивают наличными или банковской картой в рублях по курсу на дату подачи заявления.

Документы на долгосрочную туристическую визу

 • анкета, которую заполняют в визовом центре при подаче документов;
 • оригинал и копия первой страницы загранпаспорта. Документ должен действовать не менее 6 месяцев со дня въезда в Турцию и иметь не менее 2 чистых страниц;
 • копия первого разворота и страницы с пропиской внутреннего паспорта;
 • фото размером 5×6 см на белом фоне не старше 6 месяцев;
 • подтверждение бронирования жилья, например ваучер из отеля. Даты бронирования должны совпадать с датами перелёта;
 • обратный авиабилет;
 • выписка со счёта в банке о движении денег за последние 3 месяца и информацией об остатке;
 • справка с работы с указанием должности, зарплаты и даты приёма на работу. Справку нужно заверить подписью ответственного лица и печатью компании. Для студентов — справка с места учёбы.
 • оригинал свидетельства о рождении;
 • если ребёнок путешествует без родителей — оригинал и копия нотариально заверенного согласия на выезд от обоих родителей.

Консульство может запросить дополнительные документы.

Как получить туристический икамет

Туристический вид на жительство выдают на срок до 1 года.

Заявку на туристический икамет заполняют на сайте e-ikamet. При подаче заявки нужно выбрать дату и время подачи документов в местное управление миграционной службы.

За вид на жительство взимают пошлину. Её размер вы увидите при оформлении заявки. Оплачивают сбор наличными лирами в местной налоговой службе.

Рассказываем, какие документы понадобятся для получения туристического икамета.

 • заявление на получение вида на жительство. Его нужно заполнить на сайте e-ikamet, скачать, распечатать и подписать;
 • оригинал и копия загранпаспорта. Копии всех страниц не нужны, только главного разворота и страниц с турецкими визами или штампами о въезде и выезде;
 • медицинская страховка со сроком действия, покрывающим срок икамета;
 • подтверждение дохода или имеющихся денег на весь период действия икамета;
 • подтверждение проживания на долгий срок, например нотариально заверенный договор аренды;
 • подтверждение оплаты проживания;
 • 4 цифровые фотографии. Требования к фото можно скачать на сайте миграционной службы Турции;
 • квитанция об оплате пошлины за икамет.

Для детей дополнительно:

 • если за икаметом для ребёнка обращается только один родитель — нотариально заверенное согласие второго родителя;
 • если икамет для ребёнка оформляет третье лицо — письменное согласие обоих родителей;
 • нотариально заверенная копия свидетельства о рождении — только если по загранпаспорту ребёнка трудно установить родителей.

Заявку на икамет могут рассматривать до 3 месяцев, но обычно быстрее — до 2 недель. Отслеживать статус обращения удобно на сайте e-ikamet. Готовый вид на жительство в виде пластиковой карты пришлют на адрес проживания.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *